Apajalahti

Heinäkuussa Helsingin Sanomien Mielipide-sivulla julkaistiin Ahto Apajalahden kirjoitus Brexitiin liittyen. Apajalahden sanoma ilahdutti frankofiiliä: historian jatko-opintoja Helsingin yliopistossa suorittava Apajalahti uskoo, että Iso-Britannian eroaminen Euroopan unionista vahvistaa saksan ja ranskan kielen merkitystä Euroopassa. Tämän taas Apajalahti toivoisi innostavan suomalaisia kyseisten kielten opiskeluun.

Toivotaan, että Apajalahden ennustus käy toteen, ja saamme lähuvuosina todistaa ranskan kielen ja kulttuurin  arvostuksen nousun Suomessa! Nyt olisikin oiva tilaisuus ryhtyä kampanjoimaan ranskan kielen opetuksen lisäämisen puolesta niin peruskouluissa, lukioissa kuin aikuisopetuksessakin, yliopistollista opetusta unohtamatta.

Teksti ja kuva: Rose-Marie Peake