hexagon

Suomi–Ranska-yhdistysten liiton syyskokous järjestettiin lauantaina 12.11.2016 kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä. Paikalla oli kahdeksan jäsenyhdistysten edustajaa, kolme henkilöjäsenedustajaa ja liittohallituksen puheenjohtaja, yhteensä 12 henkilöä. Kokouksessa vahvistettiin liiton vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toiminnassa huomioidaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, joka on myös liiton, ent. Suomi-Ranska yhdistyksen, 70-vuotisen toiminnan juhlavuosi. Merkkivuoden ohjelmassa pyritään tuomaan esiin Suomen ja Ranskan välisiä valtiollisia ja kulttuurisuhteita monin eri tapahtumin, joita järjestetään sekä pääkaupunkiseudulla että paikallisyhdistyksissä. Juhlavuonna käynnistetään myös jäsenhankintakampanja. Yhteistyötä tiivistetään jo olemassa olevien yhteistyötahojen kanssa ja uusien kumppaneiden hankintaa jatketaan. Sisäisiä ja ulkoisia viestintämuotoja (sähköinen uutiskirje, Facebook, Instagram ja kotisivut) kehitetään edelleen, Haluatko Ranskaan -oppaan digiversio päivitetään ja Fran-Su -lehdestä julkaistaan juhlanumero paperiversiona. Suurelle yleisölle järjestettävä kaksipäiväinen symposium (Helsingin yliopisto) kartoittaa Suomen ja Ranskan valtiollisia suhteita itsenäisyydestä nykypäivään sekä Ranskan historiaa nykytutkimuksen näkökulmasta.  Valtionavustuksen lisäksi anotaan ulkopuolista rahoitusta juhlavuoden ohjelman toteutukseen.

Liittokokous vahvisti seuraavat henkilövaihdokset: liittohallituksen erovuoroisten Marina Nyholmin, Sinikka Ritorannan ja Ulla Tuomarlan tilalle valittiin Susanna Luoto (Ranskalais-suomalainen kauppakamari), Markku Äärimaa (Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura) ja Riikka Maria Pöllä. Therese Almén ja Panu Rekola valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat Saara Halmetoja, Heidi Heinonen, Jarmo Kehusmaa, Jorma Tirri ja Kaarina Vaheri.

Liittohallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Heidi Heinonen, varapuheenjohtajaksi valittiin Therese Almén.
Liittokokouksen puheenjohtajuudesta luopuneen Arja Kosken tilalle valittiin Risto Veltheim (ENA-yhdistys) ja varapuheenjohtajuudesta luopuneen Martti Hyvösen tilalle Seppo Sihvonen (Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska yhdistys).

Neuvottelukunnan seitsenhenkinen kokoonpano täydentyi kahdella uudella jäsenellä: Juhani Härmä (Ranskalaisen koulun seniorit) ja Karl Johan Lönnroth (ENA-yhdistys). Neuvottelukunnan muut jäsenet ovat Eero J.Aarnio, Ilkka Joukanen, Meri Larjavaara, Eva Paajanen, Liisa Peake, Laura Päivänen ja Jaana Sormunen.

Liitto kiittää kaikkia hallintotyön jättäneitä monivuotisesta, ansiokkaasta panoksesta liiton asioiden hoidossa. Samalla toivotamme uudet tulokkaat tervetulleiksi mukaan antoisaan Ranska-työskentelyyn!