Suomi–Ranska-yhdistysten liitto • Fédération des associations franco-finlandaises

Sveitsin Ystävät ry:n ainekirjoituskilpailu

09.02.2021

Kilpailu on kohdistettu ensikädessä ranskan opettajille, jotka siis organisoivat sen koulussaan. Kilpailusta on myös saksankielinen osuus, joka on kohdistettu saksan opettajille.

Sveitsin Ystävät Suomessa ry järjestää ranskankielisen kirjoituskilpailun keväällä 2021.  Kilpailun tarkoituksena on ranskan kielen merkityksen korostaminen ja Sveitsin tunnetuksi tekeminen.

Kilpailussa on neljä sarjaa: yläkoulu ja lukio suomen-/ruotsinkielisille ja yläkoulu ja lukio ranskankielisiä kouluja käyville.

Yläkoulun kirjoitusten pituus on noin 1 000 merkkiä ja lukion noin 1 500 merkkiä. Merkkeihin ei lasketa välilyöntejä eikä rivinvaihtoja.

Koulut palauttavat parhaat työt Sveitsin Ystävät Suomessa ry:lle sähköpostina 28.4.2021 mennessä. Kilpailuun osallistuva oppilas tai opiskelija hyväksyy samalla kirjoituksensa mahdollisen julkaisemisen.

Kirjoituskilpailun tulokset julkistetaan toukokuussa 2021.

Jokaisessa sarjassa palkitaan kolme parasta. Sarjan paras palkitaan 100 euron stipendillä.

Kirjoituskilpailun aiheet, tarkemmat ohjeet ja muut kysymykset:

SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA RY
Seppo Haario                   seppo.haario@gmail.com  p. 045 67 50743