Finland–Frankrike-föreningarnas förbund

delar ut stipendier till ungdomar på väg till Frankrike 2024

 

Finland–Frankrike-föreningarnas förbund, FFFF, vill stöda ungdomars praktiska kunskaper i det franska språket och kännedom om den franska kulturen. Vi vill igen i maj 2024 dela ut stipendier till ungdomar som är på väg till Frankrike på språkkurs, hobbykurs, arbetspraktik, skolutbyte, lägerskola eller mot­svarande för att lära sig språket och lära känna landet.

Grundskolelever, gymnasiestuderande, studerande på andra stadiet eller de som slutat skolan (inte högskolestuderande eller unga som är i arbetslivet) kan ansöka om ett stipendium. Även grupper kan ansöka. De sökandes åldersgräns är 25 år.

Stipendierna delas ut till dem som åker till eller påbörjar en praktik i Frankrike under 2024.

Stipendiaterna utses av en kommitté som består av representanter för Finland–Frankrike-föreningarnas förbund och Fransklärarföreningen i Finland.

Ansökningarna ska skickas in elektroniskt senast den 31 mars 2024.

Vi meddelar stipendiaterna i april, och en stipendieutdelning ordnas i maj.

Under sin resa förbinder sig stipendiaterna sig att publicera stämningar från resan på sociala medier (Facebook eller Instagram) och att skriva en rapport om sin resa inom en månad efter avslutad resa.

 STIPENDIEANSÖKNINGAR

Ansökningarna som skickas in elektroniskt ska innehålla:

  1. En fritt formulerad ansökan med resans ändamål och motivering, program, planerad tidpunkt och resans längd samt eventuella intyg, till exempel kursanmälan.  
  2. Den sökandes personuppgifter (curriculum vitae) med eventuella intyg (till exempel viktiga studie- eller arbetsintyg) och den sökandes e-postadress så vi kan kontakta hen.
  1. Uppgifter om den sökandes språkkunskaper (till exempel från lärare) och eventuella examensintyg.

Som ämne på e-postmeddelandet ska det stå: Stipendieansökan + den sökandes eller gruppens namn.

Ansökan med bilagor skickas till adressen sryl.stipendit@gmail.com senast den 31 mars 2024.

Vi svarar på frågor på samma e-postadress. Generalsekretare Tellervo Perälä-Brunnsberg svarar också på frågor på telefonnummer 044 555 3920 (+ telefonsvarare, textmeddelande/WhatsApp).