Huhtikuun Club des amis-illan 18.4. klo 18 vieraana FT Ari Sihvola aiheenaan Luonnollinen yhteisö – mahdoton yhtälökö? Jean-Jacques Rousseaun ajatuksia politiikan ja luonnon yhteydestä

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) oli geneveläis-ranskalainen valistusajan filosofi, säveltäjä, kirjailija ja yhteiskuntateoreetikko.

Sihvola kertoo:

Varhaistuotannossaan Rousseau kirjoitti, että luonnontilassa ihmiset olivat onnellisia. He tulivat toistensa kanssa hyvin toimeen, koska yhdessä he jakoivat kaiken luonnon antaman hyvän. Yhteiskunta perustettiin, kun ensimmäinen ihminen rajasi maatilkun itselleen ja alkoi varjella omia etujaan. Syntyi itsekkyys ja eriarvoisuus. Myöhemmässä tuotannossaan Rousseau kirjoitti, että kansa on suvereeni vallankäyttäjä, mutta valtarakenteet estävät kansan vapaan tahdon toteutumisen. Rousseaun mielestä Euroopassa oli vain yksi maa, jossa uudenlainen lainsäädäntö oli mahdollinen, nimittäin Korsikan saari.

Rousseau alkoikin laatia Korsikan saarelle valtiosääntöluonnosta (1765). Sen tuli toteuttaa sellainen poliittinen yhteisö, joka olisi luonnollinen.

Alustuksessaan Sihvola tulee valottamaan Rousseaun ajatuksia ja niistä tehtäviä päätelmiä kirjoittamansa kirjan ”La communautè naturelle – La théorie de Jean-Jacques Rousseau sur le législateur comme créateur de la puissance publique à la lumière de son manuscrit. Projet de constitution pour la Corse” (1765).

Kirja on käännös Sihvolan väitöskirjasta vuodelta 1989. Eläkkeelle jäätyään Sihvola toteutti esipuheessa ilmaisemansa lupauksen kääntää teos ranskaksi (2022).

 

Ravintola Carelian Kristalli-kabinetti, Mannerheimintie 56

Tiistaina 18. huhtikuuta klo 18.00

päivällinen ruokalajien määrästä riippuen 52€ / 58€ / 62€ maksetaan paikan päällä.

3 ruokalajia 52€ (alku-, pää- ja jälkiruoka)

4 ruokalajia 58€ (juustoilla)

5 ruokalajia 62€ (molemmat alkuruoat ja välijuustot)

Ilmoittautumiset ja ateriavalinnat viim. pe 14.4.: susanna.luoto@angai.fi