Suomi–Ranska-yhdistysten liitto • Fédération des associations franco-finlandaises

HAE NYT! Stipendejä nuorille Ranskaan lähtijöille

17.02.2023

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto ry jakaa stipendejä nuorille Ranskaan lähtijöille keväällä 2023

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto, SRYL haluaa tukea suomalaisten nuorten ranskan kielen käytännön osaamista sekä maan ja tapakulttuurin tuntemusta – erityisesti tilanteessa, jossa ranskan kielen asema Suomessa on kaventunut ja ranskan kieltä opiskelevien määrä laskenut. Siksi se jakaa jälleen toukokuussa 2023 stipendejä, joilla tuetaan nuorten Ranskassa tapahtuvaa kielenopiskelua, harrastustoimintaa, työharjoittelua, koululaisvaihtoa, leirikouluja ja muita vastaavia tapoja tutustua Ranskaan ja ranskan kieleen.

Stipendiä voivat hakea peruskoululaiset, lukiolaiset ja muut 2. asteen opiskelijat sekä koulunsa päättäneet. (Stipendiä eivät voi hakea korkeakouluopiskelijat eivätkä vakituisessa työssä olevat). Myös ryhmät voivat hakea stipendiä. Hakijoiden yläikäraja on 25 v.

Stipendit on tarkoitettu vuonna 2023 tehtävään tai alkavaan matkaan tai harjoitteluun.

Stipendien saajat valitsee lautakunta, joka koostuu Suomi–Ranska-yhdistysten liiton ja Suomen ranskanopettajain yhdistyksen edustajista.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti 24.3.2023 mennessä.

Stipendien saajat julkistetaan huhtikuussa ja stipendienjakotilaisuus on toukokuussa.

Stipendinsaajat sitoutuvat julkaisemaan matkan aikana tunnelmia matkastaan sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter tai Instagram) sekä toimittamaan raportin matkastaan kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

STIPENDIHAKEMUKSET

Sähköpostilla toimitettavan hakemuksen tulee sisältää seuraavaa:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta käy tarkasti ilmi matkan tarkoitus perusteluineen, matkan ohjelma, suunniteltu ajankohta ja pituus, sekä liitteenä mahdolliset ilmoittautumistodistukset tms.
  2. Hakijan henkilötiedot (Curriculum vitae) tarvittavine liitteineen (esim. tärkeät opiskelu- tai työtodistukset) sekä hakijan sähköpostiosoite yhteydenottoa varten.
  3. Selvitys kielitaidosta (esim. opettajalta) ja mahdolliset tutkintotodistukset.

Sähköpostin aiheriville merkintä: Stipendihakemus + hakijan tai ryhmän nimi.

Hakemus liitteineen lähetetään viimeistään 24.3.2023 sähköpostilla osoitteeseen:

sryl.stipendit@gmail.com

Mahdolliset tiedustelut osoitetaan samaan s-postiosoitteeseen tai pääsihteeri Tellervo Perälä-Brunnsbergille, puh. 044 555 3920 (+ vastaaja/tekstiviesti/WhatsApp).

~~~~~~~

Stipendirahasto koostuu lahjoitusvaroista.

 Stipendirahastoa voi tukea ottamalla yhteyttä SRYLin toimistoon: sryl@suomi-ranska.com