Syysliittokokous

Suomi-Ranska-yhdistysten liiton hallitus kutsuu koolle SYYSLIITTOKOKOUKSEN lauantaina 18.11.2023 Helsinkiin, Scandic Simonkentän kabinettiin (Simonkatu 9). 
Kokoukseen kutsutaan liittokokousedustajat käsittelemään sääntöjen §12 mukaiset asiat, kuten vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka toimitetaan myöhemmin.
Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton hallituksen jäsenillä, liiton kunniajäsenillä sekä jäsenmaksunsa maksaneilla liiton henkilöjäsenillä ja jäsenyhdistysten jäsenille.
Liitto korvaa liittokokousedustajien matkakulut halvimmalla julkisella kulkuneuvolla.
Ilmoittautumisohjeet kutsussa.