Välj en sida

Finland-Frankrike -Föreningarnas Förbund

Syftet med Finland-Frankrike -Föreningarnas Förbund, FFFF, är att främja mångsidiga kunskaper om Frankrike i vårt land och stärka vänskapsbanden mellan Finland och Frankrike. Förbundet är också riksomfattande centralorganisation för medlemsföreningarna.

Kontaktuppgifter

Finland-Frankrike -Föreningarnas Förbund rf www.suomi-ranska.com
Tfn: +358 44 555 3920
E-post : sryl (at) suomi-ranska.com
Facebook : www.facebook.com/suomiranska
Instagram : @ranska_jetaime
Generalsekreterare Tellervo Perälä-Brunnsberg : +358 44 555 3920
Informatör Susanna Luoto : +358 40 588 7637

Förbundsstyrelsen 2023:

Ordförande: Ambassadör emeritus Risto Veltheim, Association finlandaise des élèves de l’ENA
Vice ordförande: Susanna Luoto, personmedlem

Övriga ledamöter:
Restauratör Ilkka Joukanen, Turun ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Ordförande Sanna Jääskeläinen, Cercle français de Pori ry
Linnea Kunnas-Shinde, personmedlem
Professor Meri Larjavaara, personmedlem

Student Jemina Korkatti, Bouffe ry
Ordförande Eija Raitala, Suomen ranskanopettajain yhdistys
Ordförande Seppo Sihvonen, Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Ordförande Markku Äärimaa, Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura ry

Förbundsstyrelsen 2023:

Ordförande: Ambassadör emeritus Risto Veltheim, Association finlandaise des élèves de l’ENA
Vice ordförande: Susanna Luoto, personmedlem

Övriga ledamöter:
Restauratör Ilkka Joukanen, Turun ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Ordförande Sanna Jääskeläinen, Cercle français de Pori ry
Linnea Kunnas-Shinde, personmedlem
Professor Meri Larjavaara, personmedlem
Student Jemina Korkatti, Bouffe ry
Ordförande Eija Raitala, Suomen ranskanopettajain yhdistys
Ordförande Seppo Sihvonen, Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Ordförande Markku Äärimaa, Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura ry

FFFF:s historia

Konstnär Eero Snellman

FFFF:s föregångare, Föreningen Finland-Frankrike, grundades på initiativ av konstnär Eero Snellman i Helsingfors den 23 maj 1947 för att återuppliva de kulturella kontakterna mellan Frankrike och Finland, som hade drabbats hårt av kriget.

Redan det första verksamhetsåret knöt föreningen kontakter med den franska konst-, film- och undervisningsvärlden. Också med Alliance Française ingicks ett officiellt samarbetsavtal och i Paris grundades systerföreningen Association France-Finlande för att främja Finlands synlighet i Frankrike.

Takorganisationen i förbundsform Suomi-Ranska yhdistysten liitto ry – Finland-Frankrike -Föreningarnas Förbund r.f. (Fédération des Associations Franco-Finlandaises) uppstod på 1990-talet.

Finland-Frankrike -Föreningarnas Förbund rf
Tfn: +358 44 555 3920
sryl (at) suomi-ranska.com