Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen
seura (SRTTS)

SRTTS edistää suomalais-ranskalaista yhteistyötä tieteiden ja tekniikan alalla. Seuran toiminnan ydinalueita ovat konkreettiset kehitys- ja tutkimushankkeet sekä eri alojen välinen yhteistyö.

Viisikymmentä vuotta toiminut SRTTS ry järjestää asiantuntijatapaamisia, seminaareja ja tutustumismatkoja suomalais-ranskalaisen teknologia- ja tiedeyhteistyön merkeissä.

Puheenjohtaja::

Markku Äärimaa

markku.aarimaa@fimnmet.fi

Rahastonhoitaja:

Hannu Tiainen

HOtiainen@outlook.com